BHV basis: uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er nodig zijn binnen de organisatie.

In de cusus worden de basisvaardigheden van de op te     leiden BHV'ers behandeld 

 

 


Inhoud cursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Melden van een incident

√ communicatiemiddelen

√ beperken en bestrijding van een            kleine brand

√ Blusmiddelen

√ Gevaren bij een inzet

√ Ontruimen

√ Preventie

 

 

 

Terugbelservice